W dniu 08.06.2016 roku wiceburmistrz Miasta Sanoka Edward Olejko wręczył nagrody za udział w Konkursie plastyczno-fotograficznym „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” w ramach realizowanego Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

 

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych.

Uczniowie biorący w nim udział podzieleni byli na 4 kategorie wiekowe:

 • I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym,
 • II kategoria: uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych,
 • III kategoria: uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych,
 • IV kategoria: uczniowie szkół Gimnazjalnych.

 

Konkurs podzielony był na 2 etapy:

 • I etap (szkolny): organizowany był samodzielnie przez Placówki Oświatowe. Jego celem było wyłonienie 3 reprezentantów szkoły w każdej kategorii wiekowej do etapu międzyszkolnego.
 • II etap (międzyszkolny): komisja konkursowa wyłoniła po 3 laureatów
  w każdej kategorii wiekowej, spośród wszystkich dostarczonych prac.

 

Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

W kategorii I: dzieci przedszkolne:

I miejsce: Aleksandra Dworzańska, Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku.

II miejsce: Maja Trojanowska, Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4
w Sanoku.

III miejsce: Jagoda Fal, Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 1 w Sanoku.

W kategorii II: klasy I-III Szkoły Podstawowej:

I miejsce: Julia Pierożak, Szkoła Podstawowa nr 7 w Sanoku.

II miejsce: Natalia Kutiak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku.

III miejsce: Maria Kalbarczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku.

W kategorii III: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej:

I miejsce: Krzysztof Wójcicki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku.

II miejsce: Oliwia Gunia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku.

III miejsce: Amelia Tretowicz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku.

W kategorii IV: klasy I-III Szkoły Gimnazjalnej:

I miejsce: Klaudyna Makarczak, Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

II miejsce: Patrycja Krowiak, Gimnazjum nr 3 w Sanoku.

III miejsce: Jakub Kurkarewicz, Gimnazjum nr 3 w Sanoku.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Przedszkole nr 1:
- Maria Gałuszkiewicz
- Jakub Krupka
- Franciszek Dąbrowski
- Magdalena Szymulańska

Przedszkole nr 2:

- Malwina Pająk
- Maja Korczyńska
- Anna Kluc

Przedszkole nr 4:

- Maja Jawor
- Oskar Skórka

Szkoła Podstawowa nr 1:

- Konstancja Iwańczyk
- Milena Biernikiewicz

Szkoła Podstawowa nr 2:

- Filip Świder
- Alicja Zarzyka

Szkoła Podstawowa nr 3:

- Karolina Kruszyńska
- Tymon Janusz
- Agnieszka Piejko
- Maria Sudoł
- Emilia Błażewicz

Szkoła Podstawowa nr 4:

- Chiara Bora
- Gabriela Czyżykiewicz
- Oliwia Głuszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 6:

- Zuzanna Baran
- Szymon Jachimowski
- Kacper Baran
- Emilia Drwięga
- Kacper Łęcki
- Patrycja Szyniec

Szkoła Podstawowa nr 7:

- Antonina Wdowiak
- Milena Załączkowska

Gimnazjum nr 1:

- Filip Misko
- Julia Przygórzewska
- Martyna Bigos
- Natalia Redman

Gimnazjum nr 2:

- Oceane Oberlin

Gimnazjum nr 3:

- Weronika Ożóg

Przeprowadzenie konkursu miało na celu:

 • Zaznajomienie się ze znaczeniem Obszarów Natura 2000,
 • Poznaniem zagrożeń jakie niosą ze sobą inwestycje oddziaływujące negatywnie na Obszary Natura 2000,
 • Kształtowanie proekologicznych postaw oraz zwiększenie wiedzy o Obszarach Natura 2000 na terenie miasta Sanoka.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Konkurs zrealizowano w ramach Projektu pn. „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014