15 czerwca 2016 w sanockim Klubie Górnika odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

 

Projekt był realizowany od maja 2015 roku. Jego celem był wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie
w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów
a także edukacja społeczeństwa miasta w zakresie funkcjonowania sieci ochrony przyrody  NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem flory i fauny występującej na terenie miasta Sanoka oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego miasta - Myśląc o rozwoju inwestycyjnym miasta, trzeba brać pod uwagę przyrodę. Robić wszystko, aby rozwój miasta szedł w parze w ochroną terenów zielonych, tak aby ten rozwój był spójny i zrównoważony – mówił Edward Olejko, wiceburmistrz Sanoka.  

W trakcie konferencji Inspektor – Koordynator Projektu - Monika Słysz – przedstawiła zagadnienia projektu i etapy jego realizacji.

W projekcie udział wzięli:

- dzieci i młodzież z sanockich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

- nauczyciele zatrudnieni w sanockich placówkach edukacyjnych należących do Gminy Miasta Sanoka

- samorządowcy Ziemi Sanockiej

- mieszkańcy miasta

- turyści odwiedzający miasto

- Warto już od najmłodszych lat wpajać młodym ludziom wiedzę na temat ekologii, bo to zaprocentuje w przyszłości. Nasze przedszkolaki bardzo chętnie brali udział we wszelkich proekologicznych przedsięwzięciach. Sprawiało im to sporo frajdy– uważa Małgorzata Pietrzycka, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sanoku.

Jak zapewniała Maria Trzeciak, nauczycielka w Gimnazjum nr 2 uczniowie z równym entuzjazmem włączali się w proekologiczne działania. - Ekologia jest nam bliska. Nasza młodzież bardzo chętnie angażuje się we wszelkie działania proekologiczne. Zaskoczeniem były dla nich Góry Słonne, których piękno odkryli dopiero teraz.

Zadania zrealizowane w projekcie to m.in.:

INTENSYWNA KAMPANIA EDUKACYJNA mająca na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości ekologicznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 i walorów różnorodności biologicznej miasta

IMPREZA PLENEROWA podczas której  mieszkańcy miasta mieli możliwość lepszego poznania walorów bioróżnorodności flory i fauny oraz charakteru ochrony środowiska objętej siecią NATURA 2000.

KONKURSY Z ZAKRESU WIEDZY o bioróżnorodności Sanoka skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. We wszystkich konkursach udział wzięło 233 uczestników

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH niezbędnego do skutecznego prowadzenia monitoringu i obserwacji obszarów Natura 2000 typu: lornetki, lupy, mikroskopy, zestawy do badania gleby

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I SAMORZĄDOWCÓW – efektywna edukacja ekologiczna skoncentrowana na bioróżnorodności

EDUKACJA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU

ZAKUP SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ AKCESORIÓW DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH, tj.: projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, kamery cyfrowej, odtwarzacza CD, dyktafonu, aparatów cyfrowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania Edukacja ekologiczna

„NIETYPOWA LEKCJA BIORÓŻNORODNOŚCI CZYLI O ŚRODOWISKU
W TERENIE”
oraz „Eko-przedszkolak przyjacielem przyrody” - wycieczki szkolne
w terenie w ramach edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka

DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY TERENOWEJ MIASTA SANOKA, poprzez budowę ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wraz z elementami małej architektury, 
zlokalizowanej na działce nr 58/70 położonej w obrębie Olchowce w Sanoku leżącej na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  Góry Słonne PLB 180003

Projekt „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Całkowity koszt projektu: 827 000 zł

Kwota dofinansowania: 703 103 zł