Zachęcamy do obejrzenia filmu krajobrazowego o walorach przyrodniczych Sanoka zrealizowanego w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

 

http://youtu.be/xtylmmDHXO4