W dniu 16 lutego młodzież z Gimnazjum nr 2 w Sanoku odwiedziła siedzibę Zarządu Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony w Sanoku. Prezes LOP i Partner Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” Ryszard Rygliszyn przedstawił bogactwo i różnorodność przyrody.

W dniu 11 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta w Sanoku Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka Edward Olejko wręczył nagrody laureatom konkursu pt. „Bioróżnorodność w Sanoku” o tematyce „Dbam o środowisko – chronię przyrodę Sanoka”.

Gmina Miasta Sanoka w związku z realizacją projektu pn. „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” przypomina o zbliżającym się terminie olimpiady ekologicznej.

Gmina Miasta Sanoka informuje, iż Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców etapu międzyszkolnego w konkursie na plakat pt. „Bioróżnorodność w Sanoku” o tematyce „Dbam o środowisko – chronię przyrodę Sanoka” w ramach projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

Rozpoczęcie prac na obszarach Natura 2000 w Sanoku, na których już niebawem powstanie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna.