Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną związaną z pracą badawczą wykonaną przez uczniów Gimnazjum nr 4 w Sanoku w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Projekt wyjaśnia w sposób badawczy mechanizm wpływu soli drogowej używanej zimą w Sanoku na rośliny narażone na jej działanie oraz przyczyny ograniczenia bioróżnorodności w środowiskach ruderalnych jakimi są rowy przydrożne.

Prezentacja: Wpływ soli drogowej

W dniu 24.11 w ramach projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku odbyło się spotkanie z dziećmi z Samorządowego Publicznego Przedszkola nr 3.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z sanockich placówek oświatowych do udziału w konkursie
pt. „Bioróżnorodność w Sanoku” o tematyce „Dbam o środowisko – chronię przyrodę Sanoka”
organizowanego w ramach Projektu pn. „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do nauczyciela prowadzącego prace konkursowej – wykonanego plakatu w terminie do dnia 16.XII.2015 r.

 

Regulamin konkursu w wersji PDF

 

 

 

Regulamin konkursu w wersji PDF do pobrania

 

  

 

 

W dniu 16.11.2015 wiceburmistrz Miasta Sanoka Edward Olejko wręczył nagrody laureatom w Pierwszym Ekologicznym Konkursie „EKO-SANOK” w ramach realizowanego Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

W dniu 3.11.2015 w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku odbyło się spotkanie z dziećmi klasy IV Szkoły Podstawowej nr 6.