26 sierpnia b.r. na Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tadeusza Pióro i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Daszyka z dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków – inaugurujące nowy rok szkolny 2015/2016. W spotkaniu uczestniczył również z-ca Burmistrza Pan Piotr Uruski.

W trakcie spotkania Burmistrz Tadeusz Pióro podziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół za dotychczasową prace dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, pogratulował wysokich wyników w sprawdzianach egzaminach prowadzonych na zakończenie kolejnych poziomów kształcenia – w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Burmistrz Miasta Tadeusz Pióro wręczył nominacje nowo powołanym dyrektorom:

  • Pani Małgorzacie Kielar – która od 1.09.2015 r. obejmie stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku, (dotychczasowy dyrektor SP Nr 3 w Sanoku Pan Adam Mindur – przeszedł na emeryturę),
  • Panu Krzysztofowi Sasko – Dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 w Sanoku.

Burmistrz Miasta Tadeusz Pióro – wręczył akty mianowań nauczycielom, którzy w okresie wakacji zdali egzamin najwyższy stopień awansu zawodowego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w bieżącym roku uzyskały:
Pani Mariola Piróg – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 1 w Sanoku,
Pani Dominika Pytlowany – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 2 w Sanoku,
Pani Aleksandra Brewczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 2 w Sanoku,
Pani Agnieszka Zapał – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 2 w Sanoku,
Pani Bernadetta Kurosz – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Nr 4 w Sanoku,
Pani Katarzyna Chowaniec – nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku,
Pani Anna Polańska – nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku,
Pani Karolina Serafin – nauczyciel języka niemieckiego z Gimnazjum Nr 1 w Sanoku.

Burmistrz Miasta Tadeusz Pióro – przekazał życzenia i listy gratulacyjne:

Pani Marii Harajda – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im Św. Kingi w Sanoku Pani Barbarze Zdybek – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im Jana Pawła II w Sanoku z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej.

Burmistrz Miasta Tadeusz Pióro – przekazał placówkom oświatowo-wychowawczym pomoce dydaktyczne – w ramach realizowanego przez Miasto Sanok Projektu „Eko Sanok – zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”. Były to m.in.:

  • Mikroskopy
  • Lupy
  • Lornetki
  • Czerpaki i zestawy do badania gleby

W trakcie spotkania – podziękowania za dotychczasową pracę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą oraz życzenia dalszej satysfakcjonującej pracy zawodowej dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli przekazali również Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk i wiceburmistrz Miasta Sanoka Pan Piotr Uruski.

Po części oficjalnej odbyła się robocze spotkanie, w trakcie którego omówiono sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnego.

 


 


W dniu 22 lipca br. Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro w ramach realizowanego przez Miasto Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” przekazał laptopa wraz z lornetką Partnerowi Projektu Lidze Ochrony Przyrody.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka serialu Misja Natura – tym razem Góry Słonne - już w sobotę o godzinie 13.25 w TVP 2.

Zespół Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” na obszarach Natura 2000 w Sanoku, na których już niebawem wytyczona zostanie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna. Planowana budowa infrastruktury nastąpi na przełomie września – października 2015 roku.

„Eko Tour” to gra przygodowa, która pozwala poznać charakterystyczną faunę i florę Miasta Sanoka i okolic. Główna postać to sympatyczny harcerz, który przemierzając tutejszą puszczę spotyka na swojej drodze dzikie zwierzęta i rzadkie rośliny. W ten sposób utrwala je wizualnie, a w „galerii wiedzy” może poznać ich dokładny opis.