Konkurs przyrodniczo - ekologiczny w Przedszkolu nr 4 w Sanoku - 20.05.2016 r.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie różnorodności biologicznej miasta”  jest edukacja ekologiczno-przyrodnicza pn. „Nietypowa lekcja bioróżnorodności czyli o środowisku w terenie” oraz „Eko-przedszkolak przyjacielem przyrody”.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie różnorodności biologicznej miasta”  jest edukacja ekologiczno-przyrodnicza pn. „Nietypowa lekcja bioróżnorodności czyli o środowisku w terenie” oraz „Eko-przedszkolak przyjacielem przyrody”.

12 maja na Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tadeusza Pióro z dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie różnorodności biologicznej miasta”  jest edukacja ekologiczno-przyrodnicza pn. „Nietypowa lekcja bioróżnorodności czyli o środowisku w terenie” oraz „Eko-przedszkolak przyjacielem przyrody”.