Obszary Natura 2000

Park Miejski w Sanoku

Zieleniec przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

Zieleniec przy ul. Białogórskiej

Zieleniec przy ul. Zamkowej

Plac Partnerstwa