Na terenie Sanoka i powiatu sanockiego występuje wiele stanowisk chronionych i rzadko występujących w Polsce gatunków płazów, bezkręgowców, gadów, ptaków i ssaków.

W obrębie Sanoka jak i poza jego granicami istnieje wiele zbiorników wodnych, służących w porze wiosennej płazom jako miejsca do rozrodu. Na terenach Leśnictwa Liszna w małych oczkach wodnych w porze godowej można spotkać takie gatunki jak: traszka karpacka, traszka grzebieniasta oraz kumak górski.

W pobliżu górskich potoków spotkać można salamandrę plamistą. W okolicach lasów i mokradeł występuje rzekotka drzewna. Ponadto na terenie powiatu sanockiego spotkać można ropuchę zieloną i ropuchę szarą. Do gadów zamieszkujących tereny powiatu sanockiego zaliczyć można: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, gniewosza plamistego, zaskrońca zwyczajnego oraz żmiję zygzakowatą.

Jeśli chodzi o ptaki, występuje tutaj wiele rodzajów: kurka wodna, łyska, derkacza, żurawia, słonka, czajka, łabędź niemy, cyraneczka, cyranka, krzyżówka, gągoła, bocian czarny, bocian biały, czapla siwa, orzeł bielik, orzeł przedni, krótkoszpon gadożer, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, sóweczka, puszczyk uralski, puszczyk, sowa uszata, lelek kozodój, kukułka, zimorodek, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, dzięciołek, orzechówka, sikora bogatka, sikora modra, sikora sosnówka, sikora czubatka, pełzacz leśny, drozd śpiewak, kos, rudzik, pliszka siwa i wiele innych gatunków. Z nietoperzy występuje tutaj gacek wielkouch, borowiec wielki, nocek wąsatek, podkowiec mały i mroczek pozłocisty.

Wśród drapieżników okolice są schronieniem dla gronostaji, łasic, tchórzy, kun leśnych, kun domowych, borsuków, wydr oraz niedźwiedzi brunatnych. Żyją tutaj również wilki, rysie, żbiki oraz licznie występujące lisy.

W lasach często można spotkać licznie występujące gryzonie m.in.: wiewiórki pospolite, badylarkę, mysz leśną, mysz zaroślową, orzesznicę, koszatkę, mysz zaroślową. Na podmokłych terenach oraz nad Sanem występuje bóbr europejski. Na szlakach śródleśnych spotkać można: dziki, jelenie oraz sarny.