Na terenie powiatu sanockiego lasy zajmują powierzchnię 60 897,53 ha. Położone są w Dzielnicy Pogórza Środkowobeskidzkiego, Dzielnicy Bieszczadów oraz w VIII Krainie Karpackiej. W drzewostanach dominują gatunki takie jak: jodła i buk, pozostałe to dąb, grab, brzoza, modrzew, sosna. Spotkać można też jawor, osiki, lipy drobnolistne oraz czereśnie ptasie.

Z krzewów występują leszczyny pospolite, jałowce, oraz rzadko występujący i chroniony cis występujący w rezerwatach. W runie bukowo – grabowo-dębowym występują charakterystyczne dla niego rośliny takie jak: konwalijka dwulistna, konwalia majowa, czworolist pospolity, kopytnik, kokoryczka wielokwiatowa, kokorycz pełna, miodunka miękkowłosa, pierwiosnka wyniosła.

Nie brakuje tutaj rzadkich i chronionych roślin jakim jest kłokoczka południowa występująca w okolicach miasta. Elementem typowo południowym tutaj występującym jest kostrzewa górska. Na górskich szlakach powiatu rzucającą się w oczy rośliną jest dziewięćsił bezłodygowy, który w okresie kwitnienia (sierpień - wrzesień) posiada koszyczki kwiatowe o średnicy 7-15 cm.