PARKI:

Park Miejski w Sanoku powstał w 1896 roku w centrum miasta na wzniesieniu zwanym Stróżnią o wysokości 364 w n.p.m. W 1898 roku na szczycie góry usypano Kopiec Mickiewicza na pamiątkę 100 rocznicy urodzin wieszcza. Park Miejski w Sanoku ma powierzchnię 10 ha i jest przez to największym parkiem typu górskiego w kraju. Park zaplanowany został przez architekta Władysława Beksińskiego i stanowi przykład ówczesnej sztuki ogrodniczej.

Dużą atrakcją Parku jest oddana w 2007 roku platforma widokowa o powierzchni 74 m2. Położona jest na wysokości 350 m n.p.m. i roztacza się z niej piękny widok na Dolinę Sanu, Góry Słonne, Beskid Niski oraz Pogórze Dynowskie. Dwa poziomy platformy są miejscem doskonale dostosowanym do obserwacji ptaków, owadów oraz zmian, jakie zachodzą w szacie roślinnej parku.

Roślinność Parku zbliżona jest do roślinności zboczy Gór Słonnych. Do licznie występujących gatunków zaliczyć możemy: konwalijkę dwulistną, niezapominajkę błotną, gwiazdnicę wielokwiatową, szczawika zajęczego, jaskra różnolistnego, fiołka leśnego, dzwonka pokrzywolistnego, ziarnopłona wiosennego, jasnotę białą, groszka wiosennego, żywokosta sercowatego, sałatnicę leśną, pierwiosnka wyniosłego, kopytnika pospolitego, bluszcza pospolitego, śnieżycą wiosenną, śnieżyczkę przebiśnieg. Drzewostan występujący w Parku w dużej mierze zdominowany jest przez 3 gatunki rodzime: grab zwyczajny, jesion wyniosły oraz lipę drobnolistną. Pozostałe gatunki to: klon jawor, klon polny i klon pospolity, wiąz polny i górski, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy i czerwony, czereśnia ptasia, świerk zwyczajny, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, jarząb pospolity, modrzew europejski, świerk srebrzysty, daglezja zielona, kasztanowiec zwyczajny oraz nieliczne okazy sosny wejmutki, sosny czarnej, sosny rumelijskiej i buka purpurowego. Z krzewów wyróżnia się kilka okazów cisa pospolitego, śnieguliczki białej, pigwy, tarniny, leszczyny oraz dzikiej róży.

Park charakteryzuje się dużą liczbą gatunków ptaków. Do często spotykanych ptaków zaliczyć można: sikory bogatki, szpaki, kosy, sikory modre, raniuszki, kosy, zięby i kukułki, dzięcioły duże, kowaliki oraz pełzacze ogrodowe. W okresie zimowym w parku pokarmu poszukują grubodzioby, gile, kwiczoły oraz trznadle.

 

ZIELEŃCE:

Zieleniec przy Miejskiej Bibliotece Publicznej jest najcenniejszym i najpiękniejszym (po Parku Miejskim) terenem zieleni w Sanoku. Występują tu krzewy takie jak: dereń rozłogowy, ognik ciernisty, irga pozioma, forsycja pośrednia, pięciornik krzewiasty, bluszcz pospolity oraz perukowiec podolski. Duża ozdobą zieleńca są drzewa nasadzone w koszach, symbolizujące 850-lecie pierwszej wzmianki o Sanoku. Są to: surmia zwyczajna, miłorząb, platan klonolistny oraz lipa szerokolistna. Skwer zawiera także takie gatunki ozdobne jak: orzech włoski, metasekwoja chińska oraz sosna wejmutka.

 

Zieleniec Beksińskiego jest to skwer o powierzchni 3250 m2 znajdujący się przy ulicy Jagiellońskiej, w miejscu dawnego domu Zdzisława Beksińskiego. Zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście. Do krzewów występujących w Zieleńcu zalicza się ognika ciernistego, dziką różę, lilaka węgierskiego, derenia rozłogowego oraz śnieguliczkę białą. Z drzew występujących wyróżnić można: świerk pospolity, klon polny, modrzew europejski, czereśnię ptasią, dąb szypułkowaty, gruszę pospolitą, jarząb pospolity, kasztanowce, jesion wyniosły, topole białe, lipy drobnolistne, buki zwyczajne odmiana czerwona, dęby kolumnowe. Celem uczczenia pamięci Zdzisława Beksińskiego, w miejscu gdzie znajdował się jego dom, posadzono dąb kolumnowy. Zieleniec Beksińskiego jest miejscem, w którym docelowo może powstać park tematyczny poświęcony pamięci rodziny Beksińskich lub miejsce przedstawiające dzieła artysty, których kopie będzie można umieścić na tyłach budynków handlowych lub na terenie zieleńca.

Zieleniec „Okopisko” to teren zieleni wysokiej ograniczony od strony zachodniej i południowej ulicą Jagiellońską od pozostałych stron oddzielony terenami prywatnymi oraz budynkiem znanym starszym mieszkańcom jako restauracja „Karpacka”. Występują tutaj barwne rabaty: różana, bylinowa, kwiatowa. Krzewy zieleńca, takie jak: cis pośredni, żywotnik zachodni, żywotnik wschodni, jałowiec Sawina, jałowiec pospolity, głóg dwuszyjkowy, dzika róża oraz dereń rozłogowy, dodają mu uroku o każdej porze roku. Do zieleni wysokiej występującej na tym terenie zaliczyć można: jesiona wyniosłego, śliwę wiśniową, żywotnika olbrzymiego, świerka pospolitego, wierzbę białą, graba zwyczajnego. Na terenie Zieleńca znajduje się kilka rzeźb kamiennych, które wymagają renowacji. Zieleniec ten jest dużą atrakcją dla turystów ze względu na swoją własną historię, bowiem kiedyś znajdował się tutaj cmentarz żydowski.

Zieleniec przy ul. Zamkowej skwer ten znajduje się w centrum miasta w bardzo atrakcyjnej okolicy. Po stronie północnej graniczy z Zamkiem Sanockim, po stronie zachodniej i południowej sąsiaduje z ulicą Zamkową a od strony południowej graniczy z zielenią Zamku Sanockiego i Muzeum Historycznym. Trawnik ozdobiony jest rabatą różaną, natomiast cały zieleniec obsadzony jest świerkami odm. srebrzysta. Wyeksponowano w nim kamienną rzeźbę przedstawiającą rycerzy.

 

Zieleniec Baranowicza zieleniec znajduje się obok budynku Baranowicza, u zbiegu ulic Daszyńskiego i Jagiellońskiej. Największą ozdobą jest rabata różana. Na stronę południową zieleńca składają się drzewa tj.: świerk Picea abies, jesion wyniosły, świerk kłujący odm. srebrzysta. Łącznik pomiędzy drzewami a rabatami stanowią krzewy: lilak chiński, bez czarny, forsycja pośrednia, śnieguliczka biała.

Plac Partnerstwa zieleniec znajduje się w centrum miasta przy ulicy Kościuszki, obok Sanockiego Domu Handlowego. W zieleńcu rosną takie gatunki jak: głóg jednoszyjkowy, jesion wyniosły, grochodrzew, kasztanowiec czerwony, czereśnia ptasia, dereń świdwa, świerk kłujący odm. srebrzysta. Od strony południowej zieleniec ozdobiony jest dwoma czerwonolistnymi klonami w metalowych koszach. Znajduje się tam również kamień z tabliczką upamiętniającą rocznicę podpisania umów partnerskich oraz fontanna z „dziewczynką z parasolem”. Znajduje się tutaj również pomnik upamiętniający wodowanie statku morskiego noszącego nazwę Sanok.

 

Zieleniec przy ul. Białogórskiej znajduje się po prawej stronie Sanu przy ulicy Białogórskiej. Rosną tam takie gatunki drzew: śliwa wiśniowa, topola biała, czereśnia ptasia, klon polny, buk zwyczajny odm. czerwona, modrzew europejski, jarząb pospolity, grab pospolity, topola osika, wierzba biała, dzika róża, ognik ciernisty. Alejki zieleńca prowadzą do mostu na Sanie oraz do Muzeum Budownictwa Ludowego.

 

Zieleniec „plamy” przy ul. Lipińskiego znajduje się w dzielnicy Posada. Nazwa zieleńca pochodzi od krajobrazowych plam utworzonych przez rabaty różane oraz kępy drzew ozdobnych. Kępy krzewów ozdobnych tworzą: pęcherznica kalinolistna, jałowiec sawina, lilak węgierski. Od strony nasypu kolejowego występuje jarząb pospolity, modrzew europejski, świerk pospolity, klon polny, klon jesionolistny.

Zieleniec przy ul. Krakowskiej I znajduje się w dzielnicy Dąbrówka. Znajdują się na nim kompozycje krajobrazowe utworzone z luźno posadzonych drzew, tj.: klon tatarski, wierzba biała, jesion wyniosły, klon jesionolistny, topola biała, klon polny, głóg jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, wiąz polny, topola osika, brzoza brodawkowa, kasztanowiec zwyczajny, jarząb pospolity.

Zieleniec przy ul. Krakowskiej II znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Sanok-Dąbrówka. Elementem wyróżniającym zieleniec jest pomnik poległych milicjantów usytuowany w centrum zieleńca, do którego prowadzą alejki. Trawnik wzbogacony jest w rabaty różane oraz plamy krajobrazowe w postaci jałowca sabińskiego. Do drzew występujących w zieleńcu zalicza się jarząb pospolity, jabłoń, szpaler oraz klon polny.