• 1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień
  • 18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
  • 21 czerwca Pierwszy Dzień Lata
  • 27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa