• 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków
  • 1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód
  • 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia - World Health Day
  • 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
  • 22 kwietnia Dzień Ziemi - Earth Day
  • 24 kwietnia Międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
  • 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem