• 2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno - Błotnych World Wetland Day
  • 11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej