• 14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam - International Anti-Dam Day
  • 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny
  • 21 marca Dzień Wierzby
  • 22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego - Baltic Day
  • 22 marca Światowy Dzień Wody - World Water Day
  • 23 marca Światowy Dzień Meteorologii - World Meteorological Day