Wrzesień miesiącem miodu

  • 16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - World Ozone Day
  • 18 września Międzynarodowy Dzień Turystyki
  • 19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
  • 22 września Europejski Dzień bez Samochodu - European Car-Free Day
  • 23 września Pierwszy Dzień Jesieni
  • 27 września Światowy Dzień Turystyki